בס"ד


  

Created:  Mar. 27, 2004.
Updates: 1/06/2017, Oct. 20, 2006, May 5, 2006, Oct. 14, 2005.


                                                             
 נשמח לשמוע ממך

משפחת מאנן

 


חיפוש בכל האינטרנט kehati.co.il חיפוש ב-

 


מקורות:
רוב המידע מקורו במידע מאנשי המשפחה.
מידע על הדורות הראשונים נאסף בעיקר מהמ
קורות הבאים:
* The Hungarian SIG at www.Archives.org of JewishGen.org,
* רשימות נפטרים בביטוח הלאומי בארה"ב.
 * ארכיונים בערים הבאות בהונגריה:
     1.  Nagykallo.
     2. Nyiregyhaza.
     3.  Abaujszanto.
     4. Budszentmihaly, today Tiszvasvari.
     5.
Boldogkovaralja.

     6.  1848 Jewish c
ensus.
   

   î  מספר הדור.
1. ע
קיבא מאנן הלוי.    [מקור: קבר הבן, יעקב-דב].

    2. יעקב-דב בער, קארולי, מאנן .    נולד: תקע"ד 1814 (בערך) ב Felsogagy, הונגריה.        [מקור: ארכיון  5,6 .
                נפ’: י"ז תשרי תרנ"ח
12/10/1897   בבולדוגקוברליה, הונגריה (צ'כוסלובקיה). [מקור: קבר].
       
  +מלכה מלי מטילדה קלרה שווארץ. 
 נולדה: 1815 (בערך) באלפר, הונגריה.        [מקור: ארכיון 6].
               
נפ’: כ"ד כסלו תרנ"ד 3/12/1893   בבולדוגקוברליה, הונגריה (צ'כוסלובקיה). [מקור: קבר, וארכיון 3].
               לתמונות של המצבות        

         3. חיים מאנן
               נפ':  ז' שבט תרס"ז, 22/01/1907 בפרשוב, הונגריה.  [מקור:
Cemetery records at JewishGen].
                + שרה.

              4. משה מאנן.  נולד: תרכ"ו  1866  בקריביאני,  צ'כוסלובקיה.            להמשך: ראה ענף 1.
                                     נפ’:
תרץ' 1930  בקריביאני,  צ'כוסלובקיה.
                   + חנה
הולנדר. נולדה: תרל'  1870 בקריביאני,
צ'כוסלובקיה.   
                                           נישואים:
בקריביאני,
 צ'כוסלובקיה.
                                           נפ’: תרצ"ו
 1936  בקריביאני,  צ'כוסלובקיה.

                  
שמות משפחה נוספים עיקריים בענף זה הם:
                     אונרייך, אלדמע, ברוס, הרשקו, חן, נלקנבאום, פוקס, קליין.

             4. ברוך מאנן.  נולד: תרל"ה  1885  בקריביאני, צ'כוסלובקיה.  נפ’: 11/07/1944  באושויץ, פולין.
                                    בשנת  1910 חי בוואץ, הונגריה.
                   + הנצ
'ה כהן.   נישואים: תרס"ז  . 1907                                     להמשך: ראה ענף 2.
                   שמות משפחה נוספים עיקריים בענף זה הם:
                     גולקוביץ, לבור, פרוינדליך, קורונל.

             4. מנחם צבי הרשל מאנן.     נפ’  .Foldes  1944   לא היו ילדים.

             4. דוד מאנן.   חי בפרשוב, סלובקיה.                                                       להמשך: ראה ענף 3.
                   + מלכה.

                    שמות משפחה נוספים עיקריים בענף זה הם:
                     ירושלמי, שדה.

             4. בלימה מאנן. לא ידוע עליה דבר.
             4. פסה מאנן.    נפ': כ"א כסלו תרע"ט 25/11/1918 בפרשוב, סלובקיה.     [מקור:Cemetery records at JewishGen].

    3. הינריך מאנן.   נולד תקצ"ז 1837 (בערך) באלפר, הונגריה.
            + קרולינה שון. נולדה: תר"ד 1844. 
                 נשואים ח' אדר תרל"ז 1877 בבולדוגקוברליה, הונגריה.   
 [מקור: Jewishgen מפקד אוכלוסין 1869].
           
4. משה מאנן.   נולד תרכ"ה 1865 בקריביאני, צ'כוסלובקיה.
          
 4. רחל מאנן.    נולדה תרכ"ו 1866 בקריביאני, צ'כוסלובקיה. 
         
  4. אסתר מאנן. נולדה תרכ"ט 1869 בקריביאני, צ'כוסלובקיה.
        * אשה שנייה של הינריך מאנן: סלי פרידמן. נולדה בסביבות תרי"ז באלפר, הונגריה.
            נשואים: ח' אדר תרל"ז
21/02/1877  בולדוגקוברליה, הונגריה.       [מקור: ארכיון 6].

      3. אברהם מאנן. נולד: תקצ"ח (בערך) 1838, באלפר, הונגריה.                          [מקור: ארכיון 6].
                         נפ:  י"א אדר תרפ"א, 
19/02/1921 בנאגיקאלו, הונגריה (צ'כוסלובקיה)[מקור: קבר].
                + אסתר
רבקה שוארץ.     נולדה: תרצ"ט (בערך) 1839, בהונגריה.         
                          נישואים: י"ד כסלו תרכ"ב
17/11/1861 בקורלאט, הונגריה.               [מקור: ארכיון 3].
                         נפ': י"ז אלול תרנ"ז 14/09/1897
בנאגיקאלו, הונגריה (צ'כוסלובקיה) [מקור: קבר].
                          לתמונות של המצבות        

           4. מנחם צבי מאנן.    נולד: תרכ"ח (בערך)  1868 בקורלאט, הונגריה.         להמשך: ראה ענף 4.
                         נפ': כ"ג אייר  תש"ד  16/05/1944 באושויץ, פולין.
                  + רבקה גוטמן. נולדה: תרל"ד (בערך) 1874 במונקאץ', הונגריה.
                         נישואים:  ז' שבט תרנ"ג 
24/01/1893 בקורלאט, הונגריה.             [מקור: ארכיון 2].
                         נפ':  כ"ג אייר  תש"ד 16/05/1944 באושויץ, פולין.
                   שמות משפחה נוספים עיקריים בענף זה הם:
                      גולדשטין, האלברשטם, וויס, טלר, מייזלס, סייבל, יעקובוביץ.  

           4. רחל מאנן.   נולדה: ב' אב תרכ"ד 4/08/1864 בקורלאט, הונגריה.   [מקור:ארכיון 3].    להמשך: ראה ענף 5 .
                         נפ': תרס"ב  1902 בנאגי קאלו, הונגריה.
                  + יהודה דב  טלר. נולד: תרכ"א (בערך) 1861 בנירמאדה, הונגריה.
                         נישואים:  ח' אייר תרנ"א 
16/05/1891 בנאגיקאלו, הונגריה.             [מקור: ארכיון 1].
                         נפ':  תרפ"ה 1925 בהונגריה.                                                 
  

           4. לאה מאנן.    נולדה: תרכ"ו 03/1866 בקורלאט, הונגריה.                     [מקור: ארכיון 3].
                                     נפ’: ד' ניסן תרע"ז,
27/03/1917   בירושלים, ישראל.      [מקור: מציבה].
                  + מיכאל עמנואל סגל
פולק.  
נולד: תרי"ז (בערך) 1857 בהונגריה.     [מקור: ארכיון 1].
                         נפ’:
א' ניסן תרע"ז, 24/03/1917   בירושלים, ישראל.                  [מקור: מציבה].
                                                                                             
                                           להמשך: ראה ענף 6.     

           4. דבורה מאנן.   נולדה: א' מר-חשון תרל"ג 2/11/1872 בנאגיקאלו, הונגריה.      [מקור: ארכיון 1].
                                       נפ’: כ"ד שבט תרל"ג  21/02/1873  בנאגיקאלו, הונגריה [מקור: ארכיון 1].

           4. גלה דבורה מאנן.   נולדה: כ"ב טבת תרל"ד 11/01/1874 בנאגיקאלו, הונגריה.      [מקור: ארכיון 1].
                                               נפ’: י"ח אדר תרנ"ג  6/03/1893  בנאגיקאלו, הונגריה [מקור: ארכיון 1].
 
           4. מלוין
מרים מאנן.   נולדה: ד' סיון תרל"ו 
27/05/1876 בנאגיקאלו, הונגריה.        [מקור: ארכיון 1].
                                              נפ’
: ג' טבת תרפ"ב  
3/01/1922  בנאגיקאלו, הונגריה [מקור: מציבה].
                     + יעקב פייבל ויס.  נולד:  1888 תרמ"ח  ב  Siget.    נפ’:  1944  באושויץ, פולין.
                                                                                                           להמשך: ראה ענף 7 .
                   שמות משפחה נוספים עיקריים בענף זה הם:
                      ויס
   כהן   שביט.

          4. אסתר רבקה מאנן. נולדה :כ"ג כסלו תר"ם 8/12/1879  בנאגיקאלו, הונגריה.    [מקור: ארכיון 1].

          4. חיה פעסל מאנן.                                                                 להמשך: ראה ענף 8 (באנגלית).
                  + שרגא פייבוש וויס.

 
   3. יוסף מאנן.   נולד: בסביבות תר"א 1841 באלפר, הונגריה. 
 [מקור: ארכיון 6].    
              + האני פרידמן. נולדה באלפר, הונגריה.
         
4. בטי בלומה  מאנן. נולדה: תרנ' 1850 באלפר, הונגריה.    [מקור: ארכיון 3].
                 
+ אפרים לזוביץ (או לנוביץ).  נולד: תרמ"ט 1849 (בערך) באבאוז'נטו, הונגריה.
                          נישואים: כ"א שבט תרל"ב1872, באלפר, הומגריה.
 
                5. פרומט  לזוביץ . נולדה: תרל"ג 1873 בבאבאוז'נטו, הונגריה.    [מקור: ארכיון 3].
                5. סאלי  לזוביץ . נולדה: תרמ' 1880 בבאבאוז'נטו, הונגריה.    [מקור: ארכיון 3].
         4. קאטי  מאנן. נולדה: תרנ"ט 1859 באלפר, הונגריה.    [מקור: ארכיון 3].
                 
+ דוד שווארץ .
                
5. רוזה  שווארץ. נולדה: תרל"ט 1879 בבאבאוז'נטו, הונגריה.    [מקור: ארכיון 3].
                 5. ווילמוס שווארץ. נולד: תרמ' 1880 בבאבאוז'נטו, הונגריה.    [מקור: ארכיון 3].
            4. יעקב מאנן. נולד: תר"י 1850 באלפר, הונגריה.   
                 
+ ברבלה שפילברגר. נולדה:תרי"ג 1853  בהונגריה.
                          נישואים: ח' טבת תרל"ג 1873 בהונגריה.
                     
5. רוזי  מאנן. נולדה: כ' שבט תרמ"ז  1877 בהונגריה.
                      5. לינה  מאנן. נולדה: כ"ד כסלו תרמ"ט  1878 בהונגריה.  
                                               נפ': לאחר ימים ספורים.

   3. משה מאנן.   נולד: תר"ג 19/04/1843 באלפר, הונגריה.   [מקור: ארכיון 3, 5].    
   3. שרה מאנן.   נולדה: תר"ה 27/12/1844 באלפר, הונגריה. 
[מקור: ארכיון 3, 5].    

   3. עקיבא מאנן.   נולד: ז' אב תר"ז 20/07/1847 באלפר, הונגריה.   [מקור: ארכיון 3, 5].  להמשך: ראה ענף 9.
                                  נפ':  י"א טבת תרפ"ו 28/12/1925   בבולדוגקוברליה, הונגריה.            
          +  ג'וליה ( אסתר?) שטיינמץ.  נולדה:
Szalanc, הונגריה.
                                                         נפ': לפני 1911 בבולדוגקוברליה, הונגריה.
                   שמות משפחה נוספים עיקריים בענף זה הם:
                      אור, איצקוביץ, גרוס, גרינברג, גרונוואלד, דויטש, הירשמן, וויס, זעירא, ישראלי,
                      כהן, כפרי, לייבוביץ, פריד, קהתי, קורן, קסטנבאום, קסלר, רוזנטל, רוטמן, רייס.

  

3. לני מאנן. נולדה: תרט"ו (בערך) 1855 באלפר, הונגריה.
      +  וילמוס 
 רוטמן. נולד: תרי"ח (בערך) 1858 באוטרוקוש הונגריה.    
      
4. רוזה רוטמן.               נולדה: ד' ניסן תרמ"א 1881  במישקולץ, הונגריה.
       4. זנו רוטמן.                   נולד: א' אלול תרמ"ב 1882  במישקולץ, הונגריה.
       4. איגנץ (יצחק?) רוטמן. נולד: א' ניסן תרמ"ו 1886  במישקולץ, הונגריה.  

3. חיה מאנן. נולדה: תר"כ (בערך) 1860.
  נפ':  כ"ב חשון תרפ"ו, 9/11/1925  בדרצ'קה הונגריה.       לתמונה של הקברים, קליק.
    + ברוך
יהודה שניצלר. נולד: בסביבות תר"ה 1845 בהונגריה.    
       נפ':  ג' תמוז תרנ"ה, 25/06/1895  בדרצ'קה הונגריה.          
 [מקור: מציבה וארכיון בדרצ'קה]
                                                                                                                                      להמשך: ראה ענף 10.
                   שמות משפחה נוספים עיקריים בענף זה הם:
                      ווינברגר, לנדאו, מרמלשטין, מילר, רוזמאן, שוארץ, שכטר, שניצלר.

2. יואב צבי הירש מאנן .   נולד: תקע"ה 1815 (בערך) ב Felsogagy, הונגריה.        [מקור: מפקד אוכלוסין 1848].
                                             נפ': כ"ב שבט תרל"ה  1875 באלפר, הונגריה.
       +
שרה סלי שפר .  
נולדה: תקפ"א 1821 (בערך) ב-Felsogagy, הונגריה.        [מקור: מפקד אוכלוסין 1848

          4. נתן הרשקוביץ.  נולד: ט"ז אב תרל"ד 1874 בבולדוגקופלו, הונגריה.
                                         נפ': כ"ז חשון תרמ"א 1880
בבולדוגקופלו, הונגריה.
          4. יואב הרשקוביץ.  נולד: כ"א שבט תרל"ז 1876 בבולדוגקופלו, הונגריה.
          4. אסתר הרשקוביץ.  נולדה: תרל"ז 1877 בבולדוגקופלו, הונגריה.
                                         נפ': י"ב כסלו תרמ"א 1880
בבולדוגקופלו, הונגריה.
         
4. מור הרשקוביץ.  נולד: כ"ג תשרי תרמ' 1879 בבולדוגקופלו, הונגריה.
          4. רוזה הרשקוביץ.  נולדה: כ"ה אדר תרמ"ב 1882 בבולדוגקופלו, הונגריה.
                                         נפ': כ"ד כסלו תרמ"ד 1884
בבולדוגקופלו, הונגריה.
         4 . מילי הרשקוביץ.  נולדה: כ"ח אדר תרמ"ד 1884 בבולדוגקופלו, הונגריה.
          4. ארנו הרשקוביץ.  נולד: ב' ניסן תרמ"ו 1886 בבולדוגקופלו, הונגריה.
          4. יעקב הרשקוביץ.  נולד: א' טבת תרמ"ח 1887 בבולדוגקופלו, הונגריה.
         4. תרזה הרשקוביץ.  נולדה: ט' כסלו תרנ"ב 1891 בבולדוגקופלו, הונגריה.
  3. בטי מאנןנולדה: תר"ח 1848 באלפר, הונגריה.       [מקור: מפקד אוכלוסין 1848].
  3. לאה מאנןנולדה: ט"ז תמוז תרי"ג 1853 באלפר, הונגריה. תאומות.     [מקור: ארכיון  Abaujszanto  ]
            נפ': ט"ז ניסן תרי"ד 1854 באלפר, הונגריה.      [מקור: ארכיון  Abaujszanto  ]
3. הנדל מאנןנולדה: ט"ז תמוז תרי"ג 1853 באלפר, הונגריה.   תאומות.     [מקור: ארכיון  Abaujszanto  ]
3. פאני מאנןנולדה: תרט"ו (בערך) 1855 באלפר, הונגריה.
     + איגנץ שוארץ.  
נולד: תרט"ו (בערך) 1855 בדבשר, הונגריה.
           נישואים: י"ב שבט תרל"ה 1875  באלפר, הונגריה.

3. ברכה מאנןנולדה: ד' איר תרט"ז 1856 באלפר, הונגריה.       [מקור: ארכיון  Abaujszanto  ]
 3. יוליה מאנןנולדה: תרי"ז 1857 באלפר, הונגריה.
       + ישראל יוסף רייך.
      נשואים: ט' שבט  תר"מ 1880 בבולדוגקופלו, הונגריה.
      4. פאני רייך.  נולדה: י' ניסן תרמ"א 1881 בהונגריה.
      4. הרמן רייך.  נולד: י"ט מנחם-אב תרמ"ג 1883 בהונגריה.
3. עקיבא מאנןנולד: י"ג אדר תרי"ט 1859 באלפר, הונגריה.        [מקור: ארכיון  Abaujszanto  ]
 + עמליה וידר. נולדה:  תרכ"ו  (בערך) 1866 בהונגריה.
      נשואים: א' ניסן  תרמ"ו 1886 במישקולץ, הונגריה.
     
4. גיזלה מאנן. נולדה: י"ט שבט תר"נ  1890  במישקולץ, הונגריה.
      4. ארמין מאנן. נולד: י"ז טבת תרנ"ג  1893  במישקולץ, הונגריה.
      4. סנדור מאנן. נולד: ז' אב תרנ"ד 1894  במישקולץ, הונגריה.
3. אדולף 
מאנן
נולד: תרכ"ב 1847 באלפר, הונגריה.           [מקור: ארכיון  Abaujszanto  ]
        + זולי שוארץ. נולדה: תרכ"ב 1847.
             נישואים: א' תמוז תרמ"ו 1886 בהונגריה.
      4. רוזה מאנן. נולדה: כ"א חשון תרמ"ח  1887  בבולדוגקופאלו, הונגריה.
      4. אלקה מאנן. נולדה: כ"ג אדר תרמ"ט  1889  בבולדוגקובארליה, הונגריה.

2. יוסף מאנן .   נולד: 1818 (בערך) בגאגי, הונגריה.   [מקור: ארכיון 6].
      3. רוזה מאנןנולדה: 1844 (בערך) באלפר, הונגריה.   [מקור: ארכיון 6].
      3. בטי מאנן.  נולדה: 1846 (בערך) באלפר, הונגריה.   [מקור: ארכיון 6].


  שלח לנו הודעה ! 
הוכן ע"י: שמואל קהתי
רעננה ,ישראל.
טלפון: 09-744-5222
פקס:  153-9-744-5222
shmuelk@kehati.co.il